Algemene voorwaarden

Auteursrecht

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Breimeisje. In deze algemene voorwaarden kun je lezen onder welk voorbehoud de informatie en patronen op deze website worden aangeboden.

Disclaimer

Zelf iets maken brengt verantwoordelijkheid met zich mee ten aanzien van kinderen en huisdieren.

Breimeisje verkoopt patronen die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn ontworpen. Desondanks kan zij niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van de patronen en onverhoopte ongelukken of schade.  De eindgebruiker en/of toezichthouder mag baby’s, kinderen en huisdieren niet alleen laten met de producten en is altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik, de veiligheid en de hygiëne.

Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden bevestig je ook dat je kennis hebt genomen van de veiligheidsvoorschriften. Geef je een zelfgemaakt artikel cadeau, geef dan ook de veiligheidsvoorschriften mee aan de ontvanger. Het is namelijk aan de toezichthouder van het kind om deze voorschriften na te leven. Zorg dat ze het item regelmatig controleren op oneffenheden en veiligheid en vraag of ze het item weggooien als het kapot is. Denk ook om de hygiëne en adviseer hoe het product schoon gehouden kan worden.

Zorg bij het afhechten dat je draad echt goed vast zit en niet los kan laten. Komt er vulling door je breiwerk heen, brei een volgende keer dan met dunnere breipennen (of in geval van haakwerk een kleinere maat haaknaald).

Veiligheid

Laat baby’s, kinderen en dieren nooit alleen met gebreide popjes en accessoires. Ook niet in bed. Gebruik alleen onder toezicht van een volwassene.

Controleer altijd vooraf op defecten en kapotte onderdelen. Gooi weg indien onderdelen losser komen te zitten. Gebreide producten zijn onderhevig aan slijtage door beweging, wrijving, speeksel en vocht.

Beoordeel vooraf de degelijkheid door er zelf hard aan te trekken.

Controleer altijd vooraf op defecten en kapotte onderdelen. De vulling mag er niet uitkomen. Het is mogelijk onderhevig aan slijtage door gebruik.

Popjes en kleding wassen in de handwas, met een maximum van 30°C. De producten kunnen niet in de wasdroger.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het op geen enkele wijze toegestaan tekst of afbeeldingen op deze website op te slaan, te kopiëren, reproduceren of distribueren. Het intellectueel eigendom berust bij Sylvie Zuidam.

Patronen zijn alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Een patroon mag op geen enkele manier worden gekopieerd, doorverkocht of verspreid. Volgens de auteurswet mag je een patroon niet delen, niet verkopen, niet veranderen of vertalen. Ook eindproducten mag je niet publiceren of verkopen.

Alleen voor familie of vrienden mag je iets maken, al dan niet tegen kostprijs. En je mag ook eindproducten verkopen voor een goed doel. Onder voorwaarde dat de gehele opbrengst ten goede komt aan het goede doel en je je klanten laat weten dat de wanten zijn gemaakt met een patroon van Breimeisje, in een productbeschrijving, via een mention, hashtag of op een bord tijdens een markt.

Auteursrechten blijven ten allen tijde bij Breimeisje en worden niet overgedragen door aankoop van een download of boekje.

De informatie en/of patronen op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Breimeisje behoudt zich het recht voor om informatie en/of patronen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Breimeisje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar zij via hyperlinks verwijst.

Uitvoering van een overeenkomst

Breimeisje zal overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De koper zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan Breimeisje aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, juist en zonder typefouten aan haar worden verstrekt.

Breimeisje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Levering

Voor de levering van patroonboekjes, breipakketten en overige artikelen worden door Breimeisje verzendkosten in rekening gebracht.

Een bestelbevestiging met daarin een link naar een digitale patroon wordt verstuurd naar het e-mailadres dat de koper zelf heeft ingevuld.

iDEAL bestellingen worden per omgaande gemaild of verzonden. Bestellingen via vooruitbetaling worden gemaild of verzonden binnen 48 uur nadat het bedrag is bijgeschreven.

Vergoedingen, prijs en kosten

De door Breimeisje gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Ontbindingsrecht

Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen zeven dagen na levering aan Breimeisje te worden gemeld. Als de koper een gebrekkig breiboek wil retourneren, dan kan dit alleen na voorafgaande toestemming van Breimeisje (per e-mail).

Let op: Kopers van een digitaal patroon zien af van ontbinding omdat een downloadproduct opgeslagen wordt op een andere computer. Teruggeven gaat niet, retour sturen kan niet en dus ook geen teruggave van het aankoopbedrag.